Triple Cross Necklace

Triple Cross Necklac ...

€ 165,00

new
Dangle Choker

Dangle Choker ...

€ 115,00

Le Choker III

Le Choker III ...

€ 650,00

Starburst Choker

Starburst Choker ...

€ 125,00

Multi Eye Versatile

Multi Eye Versatile ...

€ 150,00

fav
Choker

Choker ...

€ 35,00

new
Le Choker II

Le Choker II ...

€ 650,00

Le Choker III

Le Choker III ...

€ 650,00

Le Choker II

Le Choker II ...

€ 650,00

Charm Set Necklace

Charm Set Necklace ...

€ 115,00

Charm Set Necklace

Charm Set Necklace ...

€ 115,00

footer-icon-bancontact footer-icon_visa footer-icon_mastercard footer-icon-ideal footer-icon-paypal footer-icon-fedex footer-icon-bpost

SFYC on Instagram