Saint Christopher

Saint Christopher ...

€ 95,00

Flamingo Pendant

Flamingo Pendant ...

€ 150,00

Double Tiger Tooth

Double Tiger Tooth ...

€ 95,00

Disco Heart pendant

Disco Heart pendant ...

€ 200,00

Christiane Coin pendant

Christiane Coin pend ...

€ 25,00

new
White ball pendant

White ball pendant ...

€ 35,00

Love Letter

Love Letter ...

€ 45,00

fav
Here pendant

Here pendant ...

€ 15,00

new
Palm Tree pendant

Palm Tree pendant ...

€ 150,00

new
Baroque Pearl Pendant

Baroque Pearl Pendan ...

€ 85,00

fav
Cherry Lock Pendant

Cherry Lock Pendant ...

€ 15,00

new
Cherry Pendant

Cherry Pendant ...

€ 35,00

footer-icon-bancontact footer-icon_visa footer-icon_mastercard footer-icon-ideal footer-icon-paypal footer-icon-fedex footer-icon-bpost

SFYC on Instagram